Segona prova per cobrir una plaça d'electricista de l'Ajuntament de Sant Llorenç

El tribunal ha acordat convocar a l’Espai 36, a les 10:00 h, del dia 8 de juny, el segon exercici, de caràcter obligatori i eliminatori, consistent en la realització un test per acreditar la personalitat i les actituds adequades al perfil general exigit a les bases de la convocatòria per cobrir una plaça d'electricista de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Adjuntam l’acta de la primera sessió del tribunal qualificador de l’oposició per cobrir una plaça d'electricista de l'Ajuntament de Sant Llorenç. 

 

Documents adjunts: