Sant Llorenç rep 38.750 € per a equipaments i projectes culturals

El Consell de Mallorca concedeix diverses subvencions a l’Ajuntament

Enguany Sant Llorenç ha obtingut un total de 38.750 € en subvencions del Consell de Mallorca, per realitzar diversos projectes relacionats amb la cultura, tal com es detalla tot seguit:

CONVOCATÒRIA

PROJECTE

CONCEDIT

Inversió en equipaments culturals

Biblioteques

4.050,80 €

Inversió en equipaments culturals

Espai 36

3.738,20 €

Inversió en equipaments culturals

Sa Màniga

3.960,20 €

Activitats culturals

Edició d’un llibre

2.000,00 €

Activitats culturals

Cala Millor Festival

10.000,00 €

Catàleg d’activitats culturals

Teatre, dansa, música, art de carrer, exposicions...

15.000,00 €

 

 

Categoria: