La primera prova dels aspirants a operari de neteja serà dia 29 de juny

El tribunal ha convocat el primer exercici, de caràcter obligatori i eliminatori, per la plaça d’operari de neteja amb contracte de relleu el dijous, dia 29 de juny de 2017, a les 10:00 hores a l’Espai 36, situat al carrer Major, número 36, de Sant Llorenç des Cardassar.

Podeu consultar l’acte amb la llista definitiva d’admesos i exclosos.