Convocatòria del tercer exercici per cobrir una borsa d’interins de treballador social

El tribunal ha acorda convocar a l’Espai 36, a les 10 h del dia 27 d’abril de 2017 el tercer exercici, de caràcter obligatori i eliminatori, escrit, consistent a realitzar un test per acreditar la personalitat i les actituds adequades al perfil general exigit a les bases de la convocatòria per cobrir una borsa d’interins de treballador social.

Adjuntam l’acta de la quarta sessió del tribunal qualificador de de l’oposició per cobrir una borsa d’interins de treballador social interí que ha tingut lloc avui dematí.