971 83 83 93

Ordre del dia del ple de 16 de març

dc., 15/03/2017 - 11:29 -- avives

Ajuntament en Ple

Dia:     16 de març de 2017

Hora:  20:00

Lloc:   Saló de sessions - Ajuntament

ORDRE DEL DIA:

A. Part resolutiva

 

PLE2017/1 Ordinari 19/01/2017

Administració General

PRP2017/38   Aprovació de modificació del Conveni de col·laboració entre l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental i els ajuntaments de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar per al sanejament i depuració de Son Servera. EXP.AG.2016/51.

PRP2017/197   Revocació de l'acord pel qual s'atorga la distinció honorífica de fill adoptiu a Franco.

PRP2017/321   Proposta sobre canvi normatiu per establir una normativa transitòria sobre la caducitat i la pròrroga de llicències.

PRP2017/326   Recepció de l´ús i possessió del Centre Esportiu i de Serveis a la Zona de Cala Millor amb obres executades i inici d´actuacions per a la seva cessió temporal al Consorci de Turisme dels ajuntaments de Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera i l´Associació Hotelera de Cala Millor.

PRP2017/156   Proposta del PI- Proposta per les Illes Balears per modificar els criteris de repartiment dels fons produïts per l'impost del turisme sostenible.

PRP2017/169   Moció del PI - Proposta per les Illes Balears per assolir una ordenació urbanística de sòls urbans i urbanitzables equilibrada, viable i sostenible.

 

Hisenda Municipal

PRP2017/318   Modificació de l'Ordenança reguladora del spreus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats minicipals. 

PRP2017/319   Modificaicó de l'Ordenança reguladora de l'impost municipal sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

PRP2017/328   Concessió de subvencions nominatives.