Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Inici > Municipi > Son Carrió

Son Carrió

Son Carrió és un nucli de població que pertany al terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar.

Abans de la Conquesta, Son Carrió estava inclòs dins un territori conegut com a Cuyabelig.

Des de mitjans del segle XIX, al terme de Sant Llorenç es va anar produint un procés de subdivisió de les grans finques rústiques en unitats més petites d'explotació, seguint la tònica general de la resta de Mallorca. Segons consta a l’arxiu del Registre de la propietat de Manacor, l'any 1860 es va parcel·lar bona part de la finca anomenada Son Carrió Vell, propietat del Nicolau Dameto, en petites propietats que foren adquirides pels veïns de Sant Llorenç i Manacor.

El 17 d’abril de 1876 fou erigit un llogaret, amb el nom de Sant Miquel. Llavors, comprenia les terres de Son Berga, Son Carrió, es Molinet, es Llegats, sa Riba, es Boscarró i altres. El batle de barri era Miquel Galmés Llull.

 

El desembre de 1877, l‘Ajuntament de Manacor sol·licità la redacció d’un pla d’ordenació per evitar que les cases s’edificassin de qualsevol manera. El 1879, Sant Miquel, com era conegut aleshores, tenia tres carrers longitudinals i quatre de transversals. L’any següent hi vivien 39 homes, 19 dones i 20 infants.

Entre 1885 i 1893 s’establiren les possessions de Son Tovell, Sa Gruta, Es Rafal de Sa Riba, Son Berga, Es Molinet, Es Boscarró, entre moltes d'altres, i es produí un augment important de població. Concretament, al nucli es desencadenà una ràpida reconversió del terreny rústic en terreny urbà apte per la edificació.

Una operació mercantil va ser un altre dels fets decisius que accelerà l'evolució del nucli de Son Carrió. Aquesta es basà en la donació, l'any 1866 per part de Joan Lliteres Llull, d'una peça de terra veïna a la seva botiga per construir-hi un nou temple, per a la població que anava creixent, suposant que així la concurrència li faria augmentar les rendes. Set anys després ja es comptava amb un nou oratori ocupant part de l’edificiació actual.

Per evitar l’anarquia de les noves edificacions, l’11 de desembre de 1877, l’Ajuntament de Manacor demanà a la Comissió Provincial de la Diputació que redactàs un pla d’urbanització del lllogaret. Aquest document es va entregar el 1879 i consistí en tres carrers longitudinals i quatre transversals; també s’hi projectà una petita plaça que no es va arribar a executar.

Al patró municipal de 1880, apareix registrat per primera vegada la població i el nombre d’“ànimes” del districte de Sant Miquel, separats de Sant Llorenç: al casc urbà estaven documents 39 homes, 19 dones i 20 infants.

Dins el segle XX, el primer projecte d’eixamplament del qual es té referència data del 8 d’octubre de 1922, on Rafel Umbert Caldentey sol·licitava permís per urbanitzar la prolongació del sud-est del carrer de la Mar. Un any abans, el 29 de març de 1921 s’havia inaugurat la línia de ferrocarril Manacor-Artà amb l’establiment d’una estació a Son Carrió. Joan Ferrer Nadal presentà un plànol d’urbanització d’un nou eixample a l’altra costat de l’estació que aviat assolí un nivell important d’edificacions.

El juny de 1925 fou declarada Entitat Local Menor. El desembre del 1926, l’Ajuntament va decidir comprar un solar per ubicar-hi les Escoles Noves.

El febrer de 1919 s’instal·là l’enllumenament públic.

El 1954 es va presentar el plànol de parcel·lació de Son Fred, que bàsicament es tractava de la perllongació de l’illa de cases de carrer Major. A partir d’aquesta data el nucli es va estenent de forma poc legalitzada, prolongant carrers i densificant-se d’una manera més o menys homogènia i sense modificar essencialment l’estructura central. Al 1974 es realitzà, juntament amb el nucli de Sant Llorenç, un aixecament de totes les illes de cases existents dins Son Carrió. Llavors, les construccions aparegueren agrupades en 20 illetes de cases i un número un total de 21 carrers.

Son Carrió es considera i manifesta com un veritable poble, així ho reflexa el seu cos associatius i les agrupacions que organitzen gran varietat d’activitats. A més a més compten amb un representant municipal que està al capdavant de la Delegació de Son Carrió.

Imatges: 
Mapa Son Carrió.