Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Inici > Mediambient > Recollida Selectiva

Recollida Selectiva

Dades d'interès

Departament de Medi Ambient

971 81 20 83

C/ Mare Selva, 2 / 07560 Sa Coma

mediambient@santllorenc.es

Com hem de reciclar?

Tots els residus que generam a les nostres llars, comerços o establiments, els podem dividir en diverses fraccions. A l’hora de fer la recollida selectiva diferenciam entre el paper i el cartró, el vidre, els envasos lleugers i la matèria orgànica.

Després d’haver separat les quatre fraccions citades, sempre ens quedarà aquella que anomenam rebuig i que inclourà tots aquells residus que no podem reciclar com són la pols d’agranar, els papers bruts o banyats, la vaixella, els plàstics no reciclables, els bolquers, etc.