Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Recollida porta a porta grans productors

971 81 20 83

Departament de Medi Ambient

C/ Mare Selva, 2 / 07560 Sa Coma

mediambient@santllorenc.es

Es consideren grans productors de residus (o generadors singulars qualificats) els hotels, apartaments i altres establiments turístics que per les seves característiques generen una elevada quantitat de residus urbans.

A aquest col·lectiu, la recollida de residus es fa de la manera següent:

PAPER, VIDRE I ENVASOS LLEUGERS: la recollida es fa porta a porta, mitjançant l'empresa concessionària de l'Ajuntament UTE Sant Llorenç (900 10 44 98). Les freqüències de recollida d'aquestes fraccions són les següents: 

REBUIG I FRACCIÓ ORGÀNICA DELS RESIDUS MUNICIPALS (FORM): la recollida es fa porta a porta, mitjançant l'empresa concessionària de l'Ajuntament UTE Sant Llorenç (900 10 44 98). Les freqüències d'aquestes fraccions són les següents:

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
FORM (JUNY -OCTUBRE)            
FORM (NOVEMBRE - MAIG)            
               

 

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
REBUIG