Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Fauna de sa Punta de n’Amer

A sa Punta de n’Amer hi trobam quatre ambients faunístics principals:

La costa, on són característiques les espècies d’aus marines. La més freqüent és la gavina (Larus michahellis), però sovint podrem observar també la més escassa gavina roja (Larus audouinii). El corb marí (Phalacrocorax aristotelis) el veurem habitualment pescar prop de la vorera, mentre mar endins podrem observar el virot (Calonectris diomedea) i el virot petit (Puffinus mauretanicus).

La garriga, que per la seva diversitat de plantes genera aliment per a molts insectes i ocells. Els més abundants són els petits ocells insectívors com el busqueret de cap negre (Sylvia melanocephala), el busqueret coa-llarg (Sylvia balearica) o, a l’hivern, el rupit (Erithacus rubecula). També aquí hi trobarem un rèptil ben interessant: la tortuga mediterrània (Testudo hermanni)

El pinar, la formació vegetal de més alçada, és on trobarem alguns insectívors com el cap-ferrerico (Parus major) o el passaforadí (Troglodytes troglodytes), i també algunes espècies que mengen llavors com el verderol (Carduelis chloris).

Els conreus, són zones amb alta producció d’aliment i per això són utilitzades per moltes espècies, com el vitrac (Saxicola torquata), la cucullada (Galerida theklae), la perdiu (Alectoris rufa) i a l’hivern el tord (Turdus philomelos).

Durant l’itinerari per sa Punta de n’Amer pots consultar la guia de camp de la fauna

Verderol (Carduelis Chloris) Rupit (Erithacus Rubecula) Gavina roja (Larus Audouinii)
Gavina (Larus Michahellis) Cap-ferreriro (Parus-Major) Corb marí (Phalacrocorax aristotelis)
Virot petit (Puffinus Mauretanicus) Vitrac (Saxicola Torquatus) Busqueret coa-llarg (Sylvia Balearica)
 
Tord (Turdus Philomelos) Busqueret de cap negre (Sylvia Melanocephala)