Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Inici > Mediambient > Canvi Climàtic

Canvi Climàtic

Què és el canvi climàtic?

Canvis climàtics n’hi ha hagut varis al llarg de la història del planeta, però aquest darrer, el que durant els últims anys ha ocupat una part de l’opinió pública, guarda una diferència substancial amb els anteriors: l’efecte antròpic.

Així, podríem definir el canvi climàtic actual com aquell procés de transformació del sistema climàtic terrestre a causa, en bona part, a l'efecte de les activitats humanes.

És important no confondre els conceptes d’efecte hivernacle, escalfament global i canvi climàtic, ja que són coses distintes. El canvi climàtic és conseqüència dels altres dos. La intensificació de l’efecte hivernacle provoca escalfament global i aquest és un dels principals factors que participa i provoca una transformació del clima actual.

Podem atribuir part del problema al model de vida actual, que remunta els seus orígens a la segona meitat del segle XX. És en aquest moment on es comença a incrementar l’emissió de gasos contaminants, fruit entre altres de la revolució dels transports, la popularització del petroli com a matèria primera bàsica o l’augment de la industrialització. Per aquesta diversitat de causes, no és fàcil establir mesures estàndard per a totes les regions o tots els camps afectats, però alhora, també obre la porta a poder treballar en moltes àrees distintes per intentar reduir els impactes d'aquesta alteració climàtica.

Conceptes bàsics del canvi climàtic

Temps versus Clima:

És important no confondre aquests dos conceptes. La diferència és que el temps són les condicions meteorològiques que afecten a un lloc en un moment concret (ara fa sol, ahir va ploure) mentre que el clima és la mitjana de les condicions meteorològiques que afecten a un indret durant cert temps (el desèrtic és un clima sec, el d'Anglaterra és un clima plujós). Per tant, tot i poder afectar a moments concrets del dia a dia, el canvi climàtic és una alteració de les condicions meteorològiques mitjanes, aquelles que caracteritzen un indret determinat i que en aquest cas es dona a escala planetària.

- Efecte Hivernacle i Escalfament Global:

L'efecte hivernacle, contra el que sovint es creu,  és un efecte natural del planeta Terra que realitza gràcies a l'atmosfera. És doncs un escalfament del planeta que es produeix perquè l'atmosfera deixa passar l'escalfor que emet el Sol (en radiació d'ona curta) i també retén part de la que emet la Terra (radiació d'ona llarga). En aquest procés hi juguen un paper fonamental elsgasos traça, que són aquells capaços de retenir la calor. Si augmentam l'emissió de gasos, augmentam la capacitat per retenir calor i per tant, incrementam també la temperatura del planeta.

Vist això, podem entendre què és l'escalfament global: la intensificació de l'efecte hivernacle que provoca la pujada de temperatura de la Terra per la major concentració de gasos traça o gasos hivernacle a l'atmosfera, concentració provocada bàsicament per les pràctiques humanes.

Iniciatives per atacar l’efecte hivernacle

El canvi climàtic és un problema tan complex i variat que es pot atacar des de diversos àmbits. Per això, les iniciatives que es prenen al respecte no sempre seran únicament i exclusivament dedicades a lluitar contra ell, sinó que vendran de distints àmbits i amb finalitats diverses. Així, mobilitat, residus o l’educació ambiental poden ser àrees en què es treballa directament o indirecta a escala local per mirar de frenar els efectes del canvi climàtic.

La campanya de "vine a l’escola sense cotxe" en el camp de la mobilitat, les iniciatives de foment del reciclatge per mirar de reduir les incineracions o moltes de les activitats d'educació ambiental enfocades a fomentar el consum responsable entre d’altres, es podrien incloure dins l'apartat d'iniciatives per combatre el canvi climàtic.

En aquest mateix apartat s'anirà penjant informació sobre altres projectes que vagin encaminats a reduir els impactes que s'espera que pugui tenir el canvi climàtic tant a nivell global com a nivell local. De moment, però, podeu consultar les iniciatives que duen a terme distints municipis de les Illes Balears en la Xarxa Balear de Pobles pel Clima