Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Centre de dia

Dades d'interès

  • Centre de Dia de Sant Llorenç
  • Adreça: rector Pasqual, 14
  • Telèfon: 971 56 96 40

  • Centre de Dia Son Carrió
  • Adreça: mossèn Alcover, 1
  • Telèfon: 971 56 92 61

Centres de dia de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar ofereix un servei d’estades diürnes amb l’objectiu de prevenir el deteriorament de les persones majors i de donar suport a les famílies cuidadores.

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar compta amb dos centres de dia, un al poble de Sant Llorenç i l’altre a Son Carrió.

Qui pot sol·licitar una plaça al centre de dia?

Persones de més de 65 anys d'edat, els seus familiars o tutors.

Persones amb discapacitat física o psíquica majors de 50 anys, els seus familiars o tutors.

Com ho he de fer per demanar plaça? Qui té preferències a l’hora d’assignar les places?

El primer que heu de fer és contactar amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i presentar una sol·licitud acompanyada de la documentació necessària.

Et pots descarregar la sol·licitud de prestació social.

A l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i a la Delegació de Sa Coma també trobareu sol·licituds per emplenar.

Quins documents he de presentar?

  • DNI.
  • Targeta sanitària.
  • Informe mèdic i recomanacions mèdiques en cas de dietes especials.
  • Domiciliació bancària.
  • Declaració de renda o declaració jurada de béns i ingressos si volem un preu bonificat.

En quin temps sabré si m’han donat plaça?

Si no hi ha llista d’espera, de manera immediata. De totes maneres es recomana una dies d’adaptació al centre.

Quantes places tenen els centres de dia?

Ambdós centres, tant el de Sant Llorenç com el de Son Carrió, tenen autorització per vint usuaris.

Quin horari tenen els centre de dia?

El centre d’estades diürnes roman obert de dilluns a divendres, excepte els festius, de les 8:00 a les 18:00 h.

Els usuaris podran fer ús del centre de Sant Llorenç tant a jornada completa, com només a mitja jornada. Igualment se’n podrà fer ús diferents dies de la setmana, en funció de les necessitats que presenti la família.

Els centres compten amb servei de transport per a qui ho sol·licita.

Quin tipus d’atenció rebrà l’usuari?

  • Estada
  • Menjar
  • Fisioterapeuta
  • Activitats de reforç cognitiu

On estan ubicats?

El centre de dia de Sant Llorenç des Cardassar està situat al carrer del Rector Pasqual, n. 14, i el centre de dia de Son Carrió al carrer de Mossèn Alcover, n. 1. 

Què em costarà l’estança?

Els preus dels serveis dels centres de dia de Sant Llorenç estan regulats per l’Ordenança municipal de preus públics de les diferents prestacions socials, publicada en el BOIB n. 34, de dia 25 de febrer de 2005.