Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Servei de grua

Dades d'interès

  • Telèfon: 971 81 06 01 - 971 81 07 86
  • Fax. 971 81 05 79
  • Edifici Policia Local a la zona costanera (sa Coma)
  • Adreça: Mareselva, 2, Sa Coma
  • Contacte

 

  • Oficina Policia Local a Sant Llorenç des Cardassar
  • Adreça: plaça de l’Ajuntament, s/n, Sant Llorenç des Cardassar
  • Contacte
  • Les oficines de Sant Llorenç estan tancades i només s’obrin quan qualque ciutadà requereix el servei. Cal telefonar al 971 81 06 01 i un agent es desplaçarà fins a les dependències.

Afecta els vehicles que es troben en supòsit tipificats com infracció segons la normativa de trànsit, seran traslladats al dipòsit municipal pel servei de grua.

Quina documentació s’ha de presentar per tal de recuperar el vehicle que ha estat retirat per la grua?

El propietari o la persona responsable del vehicle s’ha de presentar al quarter de sa Coma, per tal d’aportar la documentació personal i del vehicle i el rebut de l’assegurança en vigor.

Després de verificar la documentació aportada, la devolució del vehicle s’efectuarà un cop abonades les taxes. Les taxes de grua i estada del vehicle estan establertes per l’ordenança municipal.

Tarifa de retirada de vehicles o altres objectes de la via pública

La retirada per la grua costa 75 euros.

Si la retirada se suspèn per compareixença del propietari, la tarifa es redueix a 37’56 euros.

El ceps que es col·loquen per immobilitzar un vehicle a la via pública costen 25 euros.

Taxes per a la custòdia per dia:

La custòdia a les dependències municipals costa 5 euros per dia de custòdia.