Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Canera municipal

Dades d'interès

Si voleu tirar endavant alguna adopció o necessitau alguna altra informació, podeu enviar un email a la canera

Si trobau un ca o bestiar abandonat us podeu posar en contacte amb el llacer (629 668 929).

Si deixau un telèfon de contacte amb el correu electrònic que envieu, els encarregats de la canera es posaran en contacte amb vosaltres més ràpidament per aclarir els dubtes que pugueu tenir.

Com arribar-hi?

Les instal·lacions de la canera municipal de Sant Llorenç des Cardassar són als afores del poble, en direcció est. Per arribar-hi cal sortir del nucli de Sant Llorenç pel carrer del Pou Vell i no molt lluny de la sortida trobarem la canera.

Si voleu veure-ho més clar, mirau els plànols on apareix el recorregut des de la Plaça de l'Ajuntament (A) fins a la pròpia canera (B). Mirar el plànol de sota.

Legislació

Estatal

- Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos (BOE n. 307, 24/12/99).

- RD 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.

Autonòmica

 - Llei 1/92, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen en l'entorn humà. BOCAIB n. 58, (14/05/1992).

- Decret 56/1994, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament per al desenvolupament i aplicació de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen en l'entorn humà. BOCAIB n. 65 (28/05/1994).

- Llei 5/1999, de 31 de març, de cans guia. BOCAIB n. 45 (10/04/99).

- Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de 14/06/89, per la qual es crea i desenvolupa la normativa de registre de nuclis zoològics de Balears. BOCAIB n. 84 (11/07/89).

- Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de 19/12/94, per la qual es regula el Registre d'Associacions de Protecció i Defensa dels Animals (BOCAIB nº 157, 24/12/1994).

- Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca del 06/07/1992, per la qual es crea el Registre de Centre d’Atenció.

- Decret 37/1989, de 31 de març, pel qual es regulen els certàmens ramaders amb presència de ramat viu a la Comunitat Autònoma de las Illes Balears ( BOCAIB n. 50,25/04/89.

- Ordre del Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria, de 21.05.99, per la qual es regula la identificació dels animals de companyia a les Illes Balears (BOCAIB n. 74, 08.06.99).

- Ordre conjunta de les Conselleries d'Agricultura i Pesca i de Sanitat i SS. de 7 de juny de 1996, per la qual es regula el desenvolupament de la Campanya de Vacunació antiràbica de cans i moixos, en l'àmbit de les Illes Balears (BOCAIB n. 76, 20.06.96).

Local

- Ordenança municipal que regula la tinença d'animals a l'entorn humà, siguin domèstics, domesticats o salvatges en captivitat al terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar  

Imatges: 
Plànol de la canera
Plànol de la canera