Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Preus escoletes

Es considera que un infant està empadronat si ho està també el pare, la mare, el tutor o la tutora. L’empadronament d’un dels dos pares ha de ser com a mínim de 2 anys.

* Les tarifes es faran vigents a partir del mes d'octubre.

Quadre de tarifes del curs 2019-2020
Aula d'infantil de 0 a 1 any
Concepte  Residents empadronats No empadronats
Matrícula d'inscripció anual 40 € anuals 40 € anuals
Escolaritat 150 € mensuals 180 € mensuals
Serveis supletoris (acollida, menjador, recollida) per cada hora o fracció 20 € mensuals o 4 € hores soltes 24 € mensuals o 4 € hores soltes
 
Aula infantil d'1 a 2 anys
Concepte  Residents empadronats No empadronats
Matrícula d'inscripció anual  40 € anuals  40 € anuals 
Escolaritat 135 € mensuals 162 € mensuals
Serveis supletoris (acollida, menjador, recollida) per cada hora o fracció 20 € mensuals o 4 € hores soltes 24 € mensuals o 4 € hores soltes
 
Aula de 2 a 3 anys
Concepte  Residents empadronats No empadronats
Matrícula d'inscripció anual  40 € anuals 40 € anuals
Escolaritat 120 € mensuals 144 € mensuals
Serveis supletoris (acollida, menjador, recollida) per cada hora o fracció 20 € mensuals o 4 € hores soltes 24 € mensuals o 4 € hores soltes