Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Escoletes d'educació infantil

Dades d'interès

 • Telèfon: 971569003
 • Departament d’Educació

El terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar compta amb tres escoletes infantils per a infants de 0 a 3 anys:

EI Son Carrió

Carrer de l'Alegria s/n Son Carrió. Tel. 971 83 84 15
Autoritzada per Consell de Govern de 27/08/2010 (BOIB de 14/09/2010)

EI Card

Carrer de la Caritat n. 4, Sant Llorenç. Tel. 971 83 84 16
Autoritzada per Consell de Govern de 17/07/2009 (BOIB de 25/07/2009)

EI Na Pol

Carrer Mareselva s/n, sa Coma. Tel. 971 58 70 84
Autoritzada per Consell de Govern de 3/07/2009 (BOIB de16/07/2009)

Horaris de les escoletes de Sant Llorenç 

Acollida Escolaritat Servei de menjador Recollida
de 7 a 8 h. de 9 a 13 h. de 13 a 14 h. de 14 a 15 h.
de 8 a 9 h.     de 15 a 16 h.

*Dies de tancament: període de vacances de Nadal, festius locals, nacionals i de la Comunitat i el Dia de l’escola unificada.

Documentació a aportar per a la preinscripció dels alumnes que sol·liciten plaça per primera vegada

 • Certificat d’empadronament de l’infant
 • Certificat d’empadronament d’un dels dos pares
 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa
 • Full de preinscripció emplenat
 • Full de domiciliació bancària emplenat

En cas de baremació se sol·licitarà la presentació dels següents documents:

 • Certificat d’empresa on consti el domicili del lloc de treball de cadascun dels pares
 • Declaració de renda familiar
 • Llibre de família

Documentació a aportar per als infants que ja estan escolaritzats a les escoletes de Sant Llorenç des Cardassar

 • Certificat d’empadronament de l’infant
 • Certificat d’empadronament d’un dels dos pares

Tota aquesta documentació cal presentar-la dins un sobre on consti el nom de l’infant i la data de naixement a l’escola on es vulgui sol·licitar la plaça. Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 13 h.

Ingrés de la matrícula

 • Per poder fer efectiva la matrícula per als infants que sol·liciten plaça per primera vegada, cal ingressar l’import de la matrícula (40 €) i la primera quota (escolaritat) al següent núm. de c/c deBankia: ES92 2038 3462 11 6400000385.  Un cop l’alumne/a sigui admès/esa, heu de presentar l’abstracte bancari a l’escoleta entre els dies 22 i 30 de juny.

Nota important:

A l’ingrés ha de constar el nom de l’infant.

En cas de que l’infant no comenci en data escollida que consta al full de preinscripció, no es retornaran les quotes ingressades.

Calendari del procés d’admissió a les escoletes de Sant Llorenç

PELS QUE SOL·LICITEN PLAÇA PER PRIMERA VEGADA

Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 3 al 16 de maig de 2018.

Llistat provisional d'admesos: 6 de juny de 2018. Es publicarà al tauló d'anuncis de cada escoleta.

Reclamacions: del 6 al 8 de juny del 2018.

Ressolució de les reclamacions: 12 de juny del 2018

Llistat definitiva d'admsesos: 15 de juny del 2018. Es publicarà al tauló d'anuncis de cada escoleta.

Matriculació: del 15 al 21 de juny del 2018.

ALUMNES ESCOLARITZATS

Presentació del certificat d'empadronament de l'infnat i dels pares: del 3 al 16 de maig del 2018.

Llistat provisional d'admesos: 20 de maig del 2018. Es publicarà al tauló d'anuncis de cada escoleta.

Reclamacions: dia 24 de maig del 2018.

Llista definitiva d'admesos: dia 26 de maig del 2018.

Cobrament de la matrícula del curs 2018-2019: mes de juny del 2018.

Procés d'admissió

PELS NASCUTS DURANT L'ANY 2016

Els infants nacuts durant aquest any han de començar a l'escola abans de dia 1 d'octubre de l'any 2018. No podrà començar cap nin/a després d'aquesta data, ja que romp la dinàmica i els objectius educatius del curs.

PELS NASCUTS DURANT L'ANY 2017

És aconsellable que els nascuts l'any 2016 comencin com a data màxima l'1 de febrer de 2019 perquè el període d'adaptació se supera el més prest possible per tal de dur a terme unes propostes i activitats educatives plantejades des de l'inici del curs.

PELS NASCUTS L'ANY 2018

Els nascuts l'any 2018 per coemnçar a l'escoleta han de tenir mínim 4 mesos.