Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Inici > Ajuntament > Bellver

Bellver

Bellver S.A. és una societat anònima mercantil de responsabilitat limitada que té naturalesa de societat privada municipal de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, al qual li pertany íntegrament el capital social. Els estatuts de l’empresa municipal Bellver S.A. es van aprovar per ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar en sessió extraordinària de dia 15 de desembre del 2006.

Bellver S.A. s’encarrega de la gestió dels següents serveis municipals:

 • Neteja viària.
 • Gestió del medi ambient.
 • Subministrament i abastament d’aigua.
 • Gestió de residus sòlids.
 • Gestió d’aigües residuals.
 • Enllumenat públic.
 • Neteja, reparació i manteniment de col·legis, centres d’ensenyament, edificis públics i béns demanials.
 • Manteniment, conservació i execució de jardins públics.
 • Senyalització viària horitzontal i vertical i el seu manteniment.
 • Serveis d’emergència no policíaca.
 • Execució d’obra civil de tot tipus relacionada amb la conservació de vies, camins i edificis públics.
 • Promoció turística del municipi.
 • Gestionar tot tipus d’instruments i tràmits, necessaris i/o convenients per a les actuacions municipals i econòmiques del terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar.